Офіційні Правила проведення Акції

«ПЕРЕВІРЕНО ЖИТТЯМ»

(далі за текстом – «Правила»)

 

1. Терміни та загальні положення Правил:

 

1.1. Організатор - ТОВ «ВІРЛПУЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 02002, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2-А; ЄДРПОУ 37001764

1.2. Виконавець - ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕРТЕЙМЕНТ ІНДАСТРІ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, місто Київ, вул.Кирилівська, будинок 13А, офіс №4; ЄДРПОУ 34696168.

1.3. Технічний партнер - ТОВ "512 Діджитал" (надалі – «Технічний партнер»). Місцезнаходження: 02105, м. Київ, вул. Тампере, 13А, кв.76, код в ЄДРПОУ 40837287.

1.4. Партнер - Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна (надалі – «Партнер»). Місцезнаходження: 02099, Україна, 02099, місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 6, секція 3, код в ЄДРПОУ 34183275

1.5. Акція - Акція під назвою «ПЕРЕВІРЕНО ЖИТТЯМ» (в тексті даних Правил іменується – «Акція»), що проводиться з метою рекламування та збільшення обсягів продажу продукції Організатора, яка виробляється та реалізується під торговельною маркою Indesit з метою привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності (далі - «Акційна продукція»).

1.6. Територія проведення АкціїАкція проводиться в точках продажу Акційної продукції в яких розміщена інформація про проведення Акції на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких ведуться бойові дії, відповідно до переліку, затвердженого наказом Мінреінтеграції (надалі – «Територія проведення Акції»).

1.7. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в Акції та який триває з 14.08.2023 року по 12.11.2023 року включно.

1.8. Інформація про строки проведення Акції, її правила та умови буде доступна: на сайті https://whr.promo (далі – Сайт) та за номером 0800-30-20-30 (графік роботи з пн по чт 9:00-18:00, пт з 9:00 по 17:00, сб з 09:30 по 14:00) протягом строку проведення Акції. Вартість дзвінків згідно тарифам вашого оператора (далі – «гаряча лінія»). Правила Акції розміщуються на Сайті у межах строку проведення акції.

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції, яка виробляється та реалізується під торговельною маркою Indesit не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

1.9. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Акції за вказівкою Організатора протягом усього Строку проведення Акції та протягом строку отримання Заохочень Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

1.10. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

1.11. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

 

2. Фонд Заохочень Акції

2.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе:

2.1.1. сертифікат на техніку (із переліка Партнерів-учасників) номіналом 7 000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) *. Загальна кількість Заохочень становить 6 шт. В залежності від Партнера-учасника, вищевказаний сертифікат може бути або електронний або фізичний (пластикова картка зі штрих-кодом/персональним кодом)

 * Під «Партнерами-учасниками» мається на увазі мережі магазинів Комфі, Фокстрот, Епіцентр, на території проведення Акції. Вказані партнери-учасники не є організаторами, ініціаторами або замовниками Акції та не мають до даної Акції формального відношення будь-якого іншого роду. Назва заохочення під TM Комфі, Фокстрот, Епіцентр відомого, впізнаваного бренду використовується виключно з метою додаткової ідентифікації Заохочення Акції.

* сертифікат на техніку (із переліка Партнерів-учасників) номіналом 7 000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) (далі – Сертифікат) – унікальний промо-код (набір символів) або пластикова картка зі штрих-кодом/персональним кодом ( в залежності від форми сертифікату), яка надає можливість його пред’явнику придбати товари та послуги в мережі магазинів вказаному на Сертифікаті на суму, що дорівнює номіналу промокоду. У разі перевищення вартості покупки над номіналом Сертифікату, предʼявник Сертифікату має право на використання Сертифікату в розмірі номіналу Сертифікату з доплатою решти суми вартості придбаного товару. Якщо сума покупки є меншою ніж номінальна вартість Сертифікату то різниця між ціною товару (послуги) та номіналом Сертифікату утримувачу не компенсується, не переноситься при наступних покупках, виплаті у будь-якій формі не підлягає. Мережа магазинів, залишає за собою право змінювати порядок і правила використання своїх сертифікатів, у зв’язку з чим Організатор/Виконавець Акції не бере на себе жодної відповідальності щодо можливої не згоди Учасників з порядком використання сертифікатів, не зобов’язаний врегульовувати можливі претензії Учасників та вирішувати будь-які інші питання, пов’язані з використання переможцями сертифікатів. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився в повному обсязі з правилами використання Заохочення в мережі магазинів вказаному на Сертифікаті, зрозумів їх зміст та підтверджує повну й безумовну згоду з ними. Учасник самостійно несе відповідальність за розголошення будь-яким третім особам коду електронного сертифікату (у випадку отримання електронного сертифікату) мережі магазинів вказаному на Сертифікаті, що надсилається йому у повідомленні на електронну пошту вказану учасником при комунікації (шляхом електронного листування або за контактним номером телефону) з Виконавцем. Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності за наслідки втрати чи передачі Учасником сертифікату третій особі. Втрачений сертифікат відновленню не підлягає. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за зміну правил використання сертифікатів мережею магазинів вказаному на Сертифікаті.

 

2.2. Детальні характеристики Заохочень, тощо, визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

2.3. Організатор, Виконавець, не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після отримання таких Заохочень Переможцями, та не відповідають за неможливість Переможців Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

2.4. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

2.5. Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.

2.6. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, електронної пошти, які використовувались при реєстрації на сайті https://ind.promo для вхідних дзвінків та вхідних повідомлень протягом всього строку проведення Акції та протягом строку вручення Заохочень.

2.7. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень вказаних в п.п.2.1. цих Правил забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.

2.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

 

3. Графік визначення Учасників, які здобувають право на отримання Заохочень

 

3.1. Технічний партнер або залучені ним третіх особи, за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки проводить визначення учасників, що здобудуть право на отримання відповідних Заохочень серед Учасників Акції, які виконали всі умови цих Правил. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень можна отримати на відповідній сторінці Сайту: https://whr.promo в день визначення відповідних учасників згідно графіку нижче. Визначення Учасників, які отримали право на отримання Заохочень відбувається наступним чином:

 

3.1.1. 12:00 год 13.09.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 14.08.2023 р. до 29.08.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

3.1.2. 12:00 год 28.09.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 30.08.2023 р. до 13.09.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

3.1.3. 12:00 год 13.10.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 14.09.2023 р. до 28.09.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

3.1.4. 12:00 год 28.10.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 29.09.2023 р. до 13.10.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

3.1.5. 12:00 год 12.11.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 14.10.2023 р. до 28.10.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

3.1.6. 12:00 год 27.11.2023 р. проводиться визначення 1 (одного) Учасника Акції, який виконав умови цих Правил, здійснив придбання Акційної продукції відповідно до п. 5.1.1. цих Правил та виконав дії вказані в п. 5.1.2 цих Правил в період з 29.10.2023 р. до 12.11.2023 р. включно, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення.

 

Крім того, у вищевказані дати проводиться визначення по 5 (п’ять) резервних Учасників кожної дати на отримання 1 (одного) Заохочення, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) Заохочення, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення, відповідно до інших умов цих Правил, у тому числі згідно п.6.2 Правил.

 

При цьому, незалежно від кількості здійснених Учасником покупок Акційної продукції згідно умов п. 5.1.1. цих Правил, кожен Учасник Акції має право отримати не більше 1 (одного) Заохочення за весь строк проведення Акції.

 

3.2. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції чи отриманням Заохочень. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.

3.3.  Остаточне рішення щодо результатів Акції приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

3.4. Протягом 3-х робочих днів з дати отримання списку Учасників, які отримали право на отримання Заохочення (в тому числі контактний номер телефону) від Технічного партнера, Виконавець зв'язується з Учасником за контактним телефоном, вказаному в такому списку та просить надати документи зазначені в п.6.2 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником. Якщо у строк вказаний в п. 6.2. цих Правил, такий Учасник не відповідає/не надає документи, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення.

3.5. Організатор Акції має право на власний розсуд розпоряджатися Заохоченнями Акції, що не були вручені за результатами визначення.

3.6. Організатор Акції має право без внесення змін до цих Правил, проводити додаткові визначення Переможців, які отримують право на отримання Заохочень, які не були врученні. Строки проведення додаткових визначень Переможців, перелік заохочень, а також іншу інформацію Організатор Акції розміщує у вигляді повідомлення на сайті https://ind.promo

3.7. Організатор залишає за собою право доручити Виконавцю/Технічному партнеру проведення повторного визначення Учасника, який має право отримати Заохочення, у випадку порушення таким Учасником цих Правил або якщо вручити йому Заохочення неможливо з причин, що не залежать від Організатора/Виконавця (в тому числі, у разі відмови Учасника від отримання Заохочення). Повторне визначення проводиться за допомогою випадкової комп’ютерної вибірки.

 

4. Учасники Акції, їх права та обов'язки:

4.1. Учасниками Акції можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України), які зареєстровані та проживають на території України, які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі та виконали всі умови цих Правил (в тексті даних Правил іменуються – «Учасники Акції» або «Учасники»).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь:

- працівники, Виконавця, Організатора, Партнера/Технічного партнера та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;

- недієздатні особи.

4.3. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.

4.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;

- зберігати чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 15.11.2023 року включно та надати на вимогу Виконавця та/або Організатора чек для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

 

4.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Технічному партнеру, Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції, згоди з Правилами та згоди на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах є здійснення Учасником придбання Акційної продукції відповідно до умов п. 5.1.1 цих Правил та реєстрації на Сайті.

4.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь в Акції та право на отримання Заохочень Акції.

4.7. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й, за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для участі в Акції згідно цих Правил.

4.8.Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили п.4.4. цих правил. Крім того, порушення п.4.4. цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

 

5. Порядок участі в Акції

5.1. Для участі в Акції, особи які відповідають вимогам розділу 4 даних Правил та мають бажання взяти участь у Акції, мають здійснити наступні дії в наступній послідовності протягом строку Акції:

5.1.1. Придбати протягом строку та на території проведення Акції будь-яку продукцію ТМ Indesit. 

Кожен Учасник Акції може здійснювати необмежену кількість покупок Акційної продукції, але в кожному визначенні відповідно до п.3.1. цих Правил одна покупка бере участь в Акції тільки 1 (один) раз.

 

5.1.2. Зайти на сайт https://whr.promo та зареєструвати фіскальний чек, який підтверджує здійснення Учасником Акції купівлі продукції вказаної в п.5.1.1. цих Правил на території та в строк проведення Акції. Під реєстрацією чека мається на увазі завантаження файлу (у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт) з чітким сканованим/ сфотографованим зображенням Чек або введення номеру чеку. Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції.

 

При завантаженні чеку, на Чеку повинні бути добре читабельні дані, що вказані вище. Крім того, чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:

 

a) Чек є справжнім, тобто наданим відповідним магазином, де реалізується Акційна продукція на території проведення Акції, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим; 

б) Чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, Чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків; 

в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;

г) придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції та відповідно до умов вказаних в цих Правил;

д) дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

У випадку, якщо Чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Організатор/Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.

У випадку повернення товару після реєстрації покупки , такі чеки не прийматимуть участь в Акції. 

Крім того, Учасник заповнює всі необхідні поля на Сайті, а саме вказує назву товару, прізвище, ім’я та по-батькові, мобільний номер телефону та електронну адресу.

5.1.3. Зберегти Чек до 15.11.2023 р. включно та надати на вимогу Технічного Партнера/Виконавця/Організатора відповідно до цих Правил.

5.2. Реєструючи Чек (завантажуючи його на сайті https://whr.promo або шляхом введення номеру чека) у порядку, передбаченому п. 5.1.2 даних Правил, Учасник фактом такої реєстрації Чеку, заявляє те, що він повністю відповідає умовам цих Правил, а також повністю і безумовно погоджується з цими Правилами та зобов'язується неухильно їх виконувати.

5.3. Крім того, з кожної придбаної одиниці Акційної продукції, при реєстрації Чеку на сайті https://ind.promo, Організатор Акції буде перераховувати Партнеру грошову благодійну допомогу («донат») в розмірі 70,00 грн. (сімдесят грн. 00 коп.).

 

6. Порядок та строки отримання Заохочень

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

6.1.1. у випадку отримання сертифікату в електронному вигляді:

Виконавець Акції надсилає Заохочення Учасникам у вигляді повідомлення, що містить код електронного сертифікату на електронну пошту, повідомлену при комунікації з представником Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів від дати надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих Правил відповідно до вимог Правил

6.1.2. у випадку отримання сертифікату у фізичному вигляді (пластикова картка):

Доставка Учаснику Заохочення здійснюється Виконавцем або третіми особами залученими Виконавцем, за кошти Виконавця/третіх осіб за допомогою логістичної компанії «Нова пошта» (на відділення повідомлене Учасником) протягом 10 (десяти) робочих днів від дати надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих Правил відповідно до вимог Правил. Виконавець/залучені ним треті особи надсилає Учасникам Заохочення Акції в межах Території проведення Акції.

 

УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень.

 

6.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення, для його отримання повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту запиту Виконавця (шляхом телефонного дзвінка за контактним телефоном вказаному у списку Учасників, що отримали право на отримання Заохочення) (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою або в інший спосіб погоджений з Виконавцем наступні документи/інформацію:

 

- скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

- скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

- інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

 

*Кількість спроб зв'язатися з Переможцем Акції не може бути більше 3 (трьох) дзвінків протягом 3 (трьох) робочих днів. Інформування відбувається з 09:00 годин до 18:00 годин за Київським часом у робочі дні. Якщо Переможець Акції не відповідає на 3 (три) телефонних дзвінка, здійснені як зазначено в цьому пункті вище, право на отримання Заохочення переходить до наступного за списком Резервного Переможця Акції

 

6.3. При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення вчинити зазначені в п.п. 6.2. Правил дії та в інших випадках передбачених даними Правилами, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення та Організатор має право розпоряджатися такими Заохоченнями на власний розсуд.

6.4. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/ Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.

6.5. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.

6.6. Право на отримання у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:

- учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в п.п. 6.2. цих Правил;

- з Учасником неможливо встановити зв'язок (або отримати від нього відповідь) за номером мобільного телефону;

- учасник не надав скан-копію чеку або скан-копія не пройшла перевірку;

- в інших випадках передбачених даними Правилами.

При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення без можливості будь-якої компенсації або оскарження, а Організатор має право розпоряджатися таким невитребуваним Заохоченням на власний розсуд.

6.7. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за роботу операторів інтернет та мобільного зв’язку, будь-які помилки інтернет та мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо контактних даних такого Учасника, тощо, та у разі настання обставин непереборної сили.

6.8. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

6.9. Виконавець, Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Організатор, Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.

6.10. Виконавець, Організатор, та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

6.11. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації /Виконавець/Партнер Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції.

 

7. Додаткові умови Акції.

 

7.1.Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

7.2.Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

7.3.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.4.Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

7.5.Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор /Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

7.6. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок.

7.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування. У цьому випадку Організатор може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому цими Правилами.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

7.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору/Виконавцю/Технічному Партнеру згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.

7.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця/Технічного партнера як володільця/розпорядника його персональних даних;

- вимагати від Організатора/Виконавця/Технічного партнера як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

7.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються до їх відкликання за письмовою вимогою Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

7.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку відповідно до розділу цих Правил.

 

8. Обмеження

8.1. Поштові адреси, номери телефонів, IP-адреси, та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатору/Виконавця чеку та інше) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

8.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності:

8.2.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

- експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

- горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

- які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,

- які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів.

8.2.2. У разі надходження звернень до форми зворотного зв’язку шляхом натискання на кнопку «Підтримка» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

8.2.3.За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

8.2.4.За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту

8.2.5.У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

8.3. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення даних під час його реєстрації на Сайті. Чек може бути зареєстрований виключно один раз. Організатор/Виконавець/Технічний Партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність чеку, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого чеку, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації чеку учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності чеку, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.

8.4. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку (в тому числі неможливості реєстрації чеку) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до Форми зворотного зв’язку на Сайті. Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає чек для додаткової перевірки.

Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до Форми зворотного зв’язку та/або не надсилає чек для додаткової перевірки разом зі зверненням у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.